Privacy Statement


Dit is de website van Sabine's Kleiatelier.

Postadres : Overleiestraat 29, 8500 Kortrijk
Gevestigd op het adres: Overleiestraat 29, 8500 Kortrijk


Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website en binnen de uitvoering van onze activiteit verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Deze informatie wordt gebruikt


Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website of binnen onze commerciële relatie gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server.


Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?


U heeft het recht

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot Sabine's Kleiatelier. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.